Avís Legal

Protecció de dades de caràcter personal
S’informa a l’usuari que les dades recollides en els diversos formularis de la web podrien passar a formar part d’un fitxer automatitzat, responsabilitat de Cintas Martell, S.L.
L’usuari podrà fer valer en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels quals sigui titular, mitjançant la notificació escrita a la nostra adreça postal o electrònica
(cintasmartell@cintasmartell.com ), d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a més informació referent a això, contacti amb l’empresa.

Dades Fiscals
En cumpliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de l’informació i Comerç Electrónic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa:
CINTAS MARTELL, S.L.
C/ Girona, 5. 08560 – Sallent (BARCELONA)
B61994067


© 2013 Diseño de ETD

Avís Legal